Настройване на Firebird 2 за работа заедно с чужд Firebird 1.5

Настоящата инструкция трябва да се прилага само при клиенти, които искат да използват Хипократ (с Firebird 2.1) заедно с друг софтуер (с Firebird 1.5).

Защо се налага всичко това?

Когато Хипократ засече работещ Firebird 1.5, той предлага да направи upgrade към Firebird 2.1. Това означава, че Firebird 1.5 автоматично се премахва! Използва се стандартният деинсталатор на Firebird (все едно сте избрали uninstall през Control Panel). Този процес не е фатален, защото запазва папката на Firebird 1.5 заедно с всичките му настройки.

Възможно е другият софтуер да продължи да работи безпроблемно с Firebird 2.1. Възможно е обаче и да не тръгне с него. Приемаме, че Хипократ е инсталиран и работи, но другият софтуер вече не тръгва, защото Firebird 1.5 е премахнат.


I. Възстановяване на Firebird 1.5

1. Пуснете инструмента FBSetup.exe от папка ...\Hippocrates\tools\FBSetup\. Най-горе ще видите зелен надпис "Услугата е пусната". Това е знак, че Firebird 2 е инсталиран и работи. Натиснете бутона "Експерт >>".

2. Премахнете Firebird 2 с бутона "Деинисталатор". По-късно ще го инсталирате отново.3. От списъка долу вдясно изберете Firebird 1.5.1 и започнете нова инсталация с бутона "Нормална". НЕ натискайте бутона "Експресна". Причината да правим нормална инсталация е, че така файлът gds32.dll ще се копира в папка C:\Windows\System32\. Повечето софтуери (за разлика от Хипократ) не тръгват ако този файл липсва в папка System32. Експресната инсталация не го поставя там.4. На следващите 6 екрана просто натискайте бутона "Next". Единствено трябва да приемете лицензното споразумение на Firebird и да потвърдите повторното инсталиране в старата папка C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5 (на следния въпрос отговорете с Yes).


На седмия екран ще видите няколко настройки на инсталацията.

а) Под Windows XP оставете всичко по подразниране.б) Под Windows Vista изберете "Run as an Appliaction" и изключете "Install Control Panel Applet".Завършете инсталацията с натискане на бутона "Next"/"Install"/"Finish".

5. От менюто "Намерени инсталации" горе вляво изберете "x86: Firebird SQL Server 1.5.1.4481".
Уверете се, че екранът изглежда като на картинката. (Под Windows Vista вместо "Услугата е пусната" ще пише "услугата липсва, процесът е пуснат".)
Спрете така инсталирания Firebird 1.5. По-късно ще го пуснете отново.
II. Инсталиране на Firebird 2.1 под друго име и на друг порт

6. От списъка долу вдясно изберете Firebird 2.1.2 и започнете нова инсталация с бутона "Експресна".Следва диалог, който накратко гласи, че вече има инсталиран Firebird 1.5.1, затова предлага да отмени инсталирането на Firebird 2. Отговорете с "Не" и изчакайте експресната инсталация.Firebird 2.1 не се пуска автоматично след края на инсталацията, но е възможно Firebird 1.5 да е тръгнал отново и надписът да гласи "Услугата е пусната".

7. Натиснете бутона "Опростен изглед" долу вляво, след което бутона "Инстанции".8. Появява се нов екран със заглавие "Управление на именувани инстанции".
Натиснете бутона "Инсталирай". Уверете се, че в полето отдолу се изписва текстът от картинката.


Ако всичко е минало по план, то Вие вече имате два Firebird-а, които работят паралелно като услуги, без да си пречат.
- Услугите на Firebird 1.5 са инсталирани с име по подразбиране ("Firebird Server/Guardian - DefaultInstance") и работят на TCP порт по подразбиране (3050).
- Услугите на Firebird 2.1 са инсталирани под друго име ("Firebird Server/Guardian - Secondary") и работят на друг TCP порт (3051).

Може да затворите и двата прозореца на FbSetup.

Забележка: Инструментът FbSetup не работи добре с именувани инстанции - може да ги създава и премахва, но не може да ги вижда, пуска и спира. От тук нататък не може да разчитате само на FbSetup. Ако е необходимо да се спира/пуска Firebird, трябва да използвате стандартните средства на Windows, а именно Control Panel - Administrative Tools - Services.

9. Изпробвайте и двата софтуера:
- Пуснете другия софтуер. Очаква се той да се свърже с Firebird 1.5 и да заработи нормално.
- Пуснете Хипократ. Индивидуалните инсталации би трябвало да се свържат с Firebird 2.1 и да заработят нормално без допълнителни настройки.

Ако Хипократ изведе съобщение, че Firebird е спрян или поиска да обнови Firebird 1.5 до Firebird 2.1 откажете операцията и запишете изрично порта на Firebird 2.1 в hippocrates.ini по следния начин:
  [Options]
  HostName=localhost/3051
  DataPath=
10. Мрежови инсталации.
- Ако компютърът е в мрежа и е сървър разрешете TCP порт 3051 във Firewall-а му.
- Ако компютърът е в мрежа и е клиент добавете "/3051" без кавичките след името на сървъра в hippocrates.ini.

14 май 2009 г., Контракс ЕАД