Настройване на Firebird 1.5 за работа под Windows Vista

Под Windows XP/2000/2003 Хипокарт успешно инсталира и настройва Firebird 1.5 напълно автоматично. Под Windows Vista обаче тази автоматична процедура не върши работа. Нещо повече - тя обърква потребителя, защото създава грешно впечатление, че Firebird е инсталиран правилно, но просто не е пуснат. Всъщност Firebird 1.5 е бил инсталиран погрешно, автоматично след първоначалната инсталация на Хипократ. Тук ще опишем подробно стъпките за правилно инсталиране на Firebird 1.5 под Windows Vista, така че Хипократ и други продукти да могат да работят с него.

Настоящата инструкция трябва да се прилага само ако използвате версия на Хипократ (или друг софтуер), която работи с Firebird 1.5 и Windows Vista. Описаните проблеми не съществуват под Windows XP/2000/2003, както и при по новите версии на Firebird (2.0, 2.1 и т.н.)

Към момента (юни 2008 г.) все още няма версия на Хипократ, която да работи с Firebird 2, но такава се очаква в близките месеци.


I. Изключване на User Account Control (незадължително, но препоръчително)

Windows Vista предоставя нова система за защита на потребителя от потенциално опасни програми и действия, наречена User Account Control (UAC). Тази система често изглежда досадна за несвикнали потребители. Когато се използва Firebird 1.5, UAC води до допълнително объркване, затова е добре да се изключи.

1. Отворете Control Panel от Старт-менюто.2. Ако случайно Control Panel не се отваря и получавате следната грешка, изпълнете точки 8, 9 и 10, след което започнете от начало.3. а) Изберете категория "User Accounts and Family Settings"......и подкатегория "User Accounts".3. б) Ако използвате класическия изглед на Control Panel вместо горните категории изберете направо "User Accounts" от пълния списък с иконки.4. От списъка с действия изберете последното - "Turn User Account Control on or off". Ако се появи диалог за потвърждение - натиснете бутона "Continue".5. Изключете отметката "Use User Account Control..." и натиснете бутона "OK". Ще се появи диалог, който Ви подканва да рестартирате компютъра.6. Натиснете бутона "Restart Now" и изчакайте презареждането на Windows Vista.
II. Инсталиране на Firebird 1.5 като приложение, а не като услуга

7. Забележка: Ако в бъдеще при пускане на Хипократ под Windows Vista излязат диалози, които предлагат да пуснат или да инсталират Firebird, отказвайте действието: натиснете бутона "Не" и рестартирайте копмпютъра. Ако отговорите с "Да" Хипократ отново ще инсталира Firebird 1.5 погрешно и ще трябва да повторите следващите стъпки.8. Пуснете инструмента FBSetup.exe от папка ...\Hippocrates\tools\FBSetup\. Най-горе ще видите зелен надпис "Услугата е пусната". Това е знак, че Firebird 1.5 е инсталиран погрешно (само под Windows Vista). Натиснете бутона "Експерт >>".9. Ако не можете да отворите Control Panel (виж т. 2.) сега е моментът да поправим този дефект. В секцията "Системни файлове" вдясно изберете файла "Firebird2Control.cpl". Натиснете бутона "Изтрий файла"...10. ...и потвърдете с "Да". Веднага може да се уверите, че Control Panel вече се отваря. Сега може да продължите със следващите стъпки, но не забравяйте след това да изпълните и точки 1-6.11. Спрете Firebird с бутона "Спри".12. Деинсталирайте услугата на Firebird с бутона "Махни услугата".13. Започнете нова инсталация на Firebird 1.5 с бутона "Нормална" (НЕ натискайте бутона "Експресна"!)14. На следващите 6 екрана просто натискайте бутона "Next". Единствено трябва да приемете лицензното споразумение на Firebird.15. На седмия екран ще видите няколко настройки на инсталацията.
- Изберете "Run as an Appliaction" вместо "Run as a Service".
- Изключете отметката "Install Control Panel Applet".
Завършете инсталацията с натискане на бутона "Next"/"Install"/"Finish". Уверете се, че в лентата с програми (до часовника, обикновено долу вдясно) се е появила показаната иконка.16. Уверете се, че статусът във FBSetup гласи "Услугата липсва/Процесът е пуснат" и че отметката "Авто старт (98)" е включена. Ако всичко е протекло по план може да изключите инструмента FBSetup.exe.Пуснете Хипократ. Той би трябвало да се свърже с Firebird и да премине към следващите въпроси, свързани с потребител за базата данни, лиценз и т.н. Рестартирайте компютъра и се уверете, че иконката на Firebird (при часовника) се появява автоматично при влизане в Windows. Проверете дали Хипократ тръгва успешно след рестарта.


05 юни 2008 г., Контракс ЕАД