Настройване на Firebird 1.5 за работа заедно с чужд Firebird 2

Настоящата инструкция трябва да се прилага само при клиенти, които искат да използват Хипократ (с Firebird 1.5) заедно с друг софтуер (с Firebird 2). Приемаме, че другият софтуер и Firebird 2 са инсталирани успешно и работят, докато Хипократ е инсталиран, но не тръгва.


I. Инсталиране на Firebird 1.5 като приложение, а не като услуга

1. Пуснете инструмента FBSetup.exe от папка ...\Hippocrates\tools\FBSetup\. Най-горе ще видите зелен надпис "Услугата е пусната". Това е знак, че Firebird 2 е инсталиран и работи. Firebird 1.5 не би трябвало да е успял да инсталира услугите си, което в случая е добре. Натиснете бутона "Експерт >>".

2. Започнете нова инсталация на Firebird 1.5 с бутона "Нормална" (НЕ натискайте бутона "Експресна"!)3. На следващите 6 екрана просто натискайте бутона "Next". Единствено трябва да приемете лицензното споразумение на Firebird. На седмия екран ще видите няколко настройки на инсталацията.
- Изберете "Run as an Appliaction" вместо "Run as a Service".
- Изключете отметката "Generate client library as GDS32.DLL for legacy app. support".
- Изключете отметката "Install Control Panel Applet".Завършете инсталацията с натискане на бутона "Next"/"Install"/"Finish".

4. Уверете се, че статусът във FBSetup гласи "Услугата сочи другаде" и че отметката "Авто старт (98)" е включена. Ако всичко е протекло по план може да изключите инструмента FBSetup.exe.
II. Промяна на мрежовия порт, на който работи Firebird 1.5

5. Ако в лентата с програми (до часовника, обикновено долу вдясно) се е появила иконка с подсказка "Firebird Guardian", спрете я с натискане на десен бутон и избиране на Shutdown.6. Отворете с Notepad файла "c:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\firebird.conf", променете реда
  #RemoteServicePort = 3050
на
  RemoteServicePort = 3051
след което запишете файла.

7. За да пуснете отново Firebird 1.5 като приложение, или рестартирайте компютъра, или изпълнете командата
  "c:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe" -a
Уверете се, че иконката при часовника се е появила.

8. Редактирайте файла hippocrates.ini (ако не съществува го създайте ръчно) и променете настройките по следния начин:
  [Options]
  HostName=127.0.0.1/3051
  DataPath=
Забележка: Използваме IP адреса 127.0.0.1 вместо името localhost, защото поне при лабораторните тестове localhost показа по-лоша успеваемост.

Пуснете Хипократ. Той би трябвало да се свърже с Firebird и да премине към следващите въпроси, свързани с потребител за базата данни, лиценз и т.н.


29 октомври 2008 г., Контракс ЕАД